RESHARMONICA - CZYLI JAK CZYTAĆ RZECZYWISTOŚĆ

Ukryte Mechanizmy

Ewolucja i inwolucja są dwoma aspektami Uniwersalnego Koła Przemian, którego

Powszechnie słowo „rodzaj”, łączymy z żeńską bądź męską odmianą. Świadomość potoczna zawiera

Mówiłam wcześniej o tym, że świadomość wchodzi w czasoprzestrzeń, niczym

Horarchia - bez zrozumienia tego prawa uniwersalnego nie zrozumiesz zjawisk

Prawo indukcji dotyczy wprowadzania nowych dla danego czasu i przestrzeni

Prawa Uniwersalne, ich odczytywanie i rozumienie są de facto sensem

Chcąc przybliżyć na czym polega prawo analogii, przypomnijmy sobie Jaskinię

Prawo Dualizmu- lub inaczej Prawo Polaryzacji- mówi o tym, że

Kultura, w której żyjemy, namaszczona paradygmatem materialistycznym, zgodnie z którym

Jest to wstępny artykuł dotyczący niewidocznych dla niewprawnego oka mechanizmów,

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.