prawo indukcji
|

PRAWO INDUKCJI

Prawo indukcji dotyczy wprowadzania nowych dla danego czasu i przestrzeni – treści. Dla przypomnienia o co chodzi z treścią, sięgnij tutaj. Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że jakakolwiek zmiana może przebiegać wskutek dwóch przyczyn: indukcji bądź interferencji. Ich sens jest analogiczny do tego, jak rozumie je fizyka.

Do zrozumienia różnicy między tymi dwoma pojęciami może posłużyć przykład rozgrywki partii w bilardzie. Osoba rozpoczynająca grę uderza w białą bilę, co prowadzi do określonego rozmieszczenia kul na stole.

Następnie, wprawione w ruch bile obijają się od siebie nawzajem, tworząc dalsze, wzajemnie poruszenia i zmianę swego rozmieszczenia w obszarze gry.

W skrócie można powiedzieć, że pierwsze rozbicie za pomocą białej kuli było indukcją zmiany wśród bil zajmujących stół do gry. Będące jego wynikiem, dalsze obijanie się bil o siebie nawzajem, jest analogią interferencji : skutków działania siły zaindukowanej pierwszym uderzeniem.

Trzeba również na wstępnie sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że w światach objawionych, w których istnieje czas i przestrzeń, nie istnieje coś takiego jak indukcja pierwotna. Taki jej rodzaj – nazwijmy ją indukcją absolutną, istnieje poza obszarem należącym do wspomnianego w innych miejscach lumen. To źródło poruszenia, które indukuje ruch samo z siebie, nie będąc przez nic poruszonym (czyli  interferencyjnym efektem działania innej indukcji) – jest realnym Jedynym Prawdziwym Źródłem – Bogiem, Absolutem, Pierwszym Poruszycielem. W różnych czasach różnie nazywano owo nienazwane. Nie będę jednak w tym miejscu rozwijać tego tematu. 

Ważne jest więc by zrozumieć, że indukcja odnosząca się do obszarów czasoprzestrzennych będzie zawsze wtórna i może być identyfikowana tylko i wyłącznie do obszaru, który podlega „obserwacji” lub rozpatrywaniu. Co innego będzie indukcją dla planety ziemia, galaktyki, czy komórki w wątrobie.  

Prawo indukcji leży niejako głębiej niż prawo odbić oraz prawo polaryzacji. W przypadku tego pierwszego, wyznacza ono miejsce, w którym nowa treść wchodzi w daną przestrzeń. Na takiej samej zasadzie jak igła wyznacza punkt wprowadzenia nici na gobelin, który ma zostać pokryty nowym wzorem haftu. Pojawienie się owej igły na czystym płótnie, jest tożsame z punktem zero omawianym w materiale dotyczącym prawa polaryzacji (klik).

Innymi słowy: indukcja wprowadza nową treść do danego obszaru czasoprzestrzennego, tak samo jak gracz w bilarda swym zamysłem przenoszonym przez pierwsze uderzenie kija o bilę- ustawia pozostałe kule w jakimś określonym wzorze i porządku. Dalszy przebieg gry jest uwarunkowany tym pierwszym „rozdaniem”. Kolejne próby wbijania rozsypanych bil do rogów stołu są już adekwatnością prawa analogii: bile pełne grają do jednej bramki, połówki – do drugiej, starając się zbudować (w tym konkretnym przypadku) dwa osobne ‘moodboardy’ – zestawy analogicznych treści.

Kolejność wbijania poszczególnych bil do bramek i wszystkie inne zabiegi towarzyszące strategii zmierzającej do wygrania partii gry, układają się później w pewien osobliwy wzór. Indukcja nadaje więc kierunki i determinuje wzory rozchodzenia się danego zestawu nowych treści (czyli pierwszego rozłożenia bil na stole). Mówiąc inaczej: ma wpływ na to co się znajdzie w ‘moodboardzie’ będącym wynikiem jej działania. Wszystkie obiekty w nim umieszczone posiadają pewien wspólny mianownik, subtelną nić pozwalającą stwierdzić, że należą niejako do jednej rodziny zaindukowanej pewnym określonym impulsem wprowadzającym nową, unikalną treść na daną przestrzeń.

Prawo Indukcji wprowadza na daną przestrzeń prototypy treści, które za pomocą prawa dualizmu i prawa analogii, kopiują się potem i wypełniają swymi różnorodnymi wariantami czyste płótno danego czasu i przestrzeni. Możemy zatem mówić tutaj mówić o precedensie- kiedy coś raz zaistnieje, staje się podstawą do powstawania swoich kopii, niekoniecznie związanych ściśle z pierwotnym obszarem swego działania. Tak na przykład można powiedzieć, że zaistnienie obozów koncentracyjnych dla ludzi, zainspirowało budowę licznych dziś obozów koncentracyjnych dla zwierząt.

Jest tu jeszcze jedna istotna kwestia. Do wywołania zmiany w jakiejś złożonej strukturze, wystarczy impuls wprowadzony tylko na jej części. Nie musimy poddawać zmianie całości struktury. Tak na przykład zmiana nawyków żywieniowych, schudnięcie i uzyskanie większej sprawności fizycznej, wpłynie na nasze lepsze samopoczucie, podwyższy naszą samoocenę i zmobilizuje do wprowadzania dalszych zamian w innych obszarach życia: nawet sposobu myślenia i postrzegania świata. Wirus X atakuje początkowo tylko  np. drogi oddechowe, lecz później za pomocą prawa analogii, atakuje wszystkie narządy w organizmie etc.

Więcej informacji wraz z ilustracjami i schematami, znajduje się w poniższym filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=44vRHoil2EY&t=1s

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *