wartosci bezwgledne do tekstu

prawo dualizmu

print