prawo analogii
|

PRAWO ANALOGII (ODBIĆ)

Chcąc przybliżyć na czym polega prawo analogii, przypomnijmy sobie Jaskinię Platońską. Alegoria ta mówi o ideach i cienia idei: czyli rzeczach prawdziwych oraz ich odbiciach, które można zaobserwować w postaci cieni odbijających się na ścianie jaskini, w której płonie ogień.

źródło: https://open.uj.edu.pl/mod/book/view.php?id=11&chapterid=19

 

Prawo odbić (lub zasada analogii)  jest bardzo łatwe do zaobserwowania. Mówi ono o tym, że jeśli coś istnieje w danym momencie czasoprzestrzeni, możemy spodziewać się obserwacji podobnych (analogicznych zjawisk) w pomniejszeniu bądź w powiększeniu.

Przykłady ilustrujące powyższe stwierdzenie są następujące:

1. Kiedy wrzucimy kamień do wody,  powstają coraz większe koła, które są tego samego kształtu, lecz coraz większego rozmiaru.

2. Jeśli weźmiecie do ręki dowolny liść, kształtem przypomina on (w przybliżeniu) pokrój drzewa z którego pochodzi.

Prawo analogii można też nazwać fraktalnością. Innymi słowy mówiąc, jest to narastanie samopodobnych figur przestrzennych. Co jest ważne: w tym ujęciu emocje, odczucia czy myśli są również traktowane jako przestrzenne bryły, które pozostają do siebie w relacji samopodobieństwa.  

Zasada analogii jest podstawą takich twierdzeń jak np.” podobne przyciąga podobne”. Skupiska takich  samopodobnych, analogicznych obiektów dają odczucie harmonii, spójności i koherencji. Jest tu również zauważany rodzaj wspólnego mianownika lub motywu przewodniego, który łączy ze sobą obiekty pozornie ze sobą nie związane.

Przykładem tego co opisałam powyżej są  tzw „moodboardy” – czyli tablice mające na celu przywołanie u odbiorcy jakiegoś wrażenia oraz spójności.  Oto przykład:

prawo analogii
    źródło: https://www.pinterest.com/pin/625226360739113746/

 

Przytoczone tu przykłady są bardzo proste i odnoszą się do brył fizycznych. Pamiętajmy jednak, że podobne analogie są możliwe do rozpoznania również wśród stanów psychicznych mentalnych czy emocjonalnych. Więcej na ten temat mówię w załączonym poniżej filmie.

Prawo odbić wyznacza ścieżki/kierunki rozwoju danych treści oraz połączeń między nimi. Jest ona między innymi podstawą psychologicznej reguły konsekwencji czy tzw „prawa przyciągania”.

Prawo analogii  jest pomocne przy szukaniu wspólnego mianownika wśród zjawisk  składających się na dane wydarzenie czy stan psychiczny, jednak pozornie od siebie oddalonych i niemających ze sobą bezpośredniego związku.  Wchodzą one jednakże w ich skład, co jest niemożliwe do ustalenia, stosując reguły obecne w świadomości potocznej. Szukanie wyżej wspomnianych punktów wspólnych sprawia, że jesteśmy w stanie zidentyfikować ognisko, które prowadzi do pojawiania się danej treści (bądź ich zestawu) na ekranie naszego życia.Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższym filmie:

 

https://youtu.be/j8_9oWbk6FE

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *