Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki, Leopold Staff