Zaproszenie do Szkoły Wewnętrznej

Nykthemeron to antyczny tekst dotyczący ścieżki „wtajemniczenia” w misteria alchemicznej, wewnętrznej przemiany. Został napisany przez postać znaną jako Apoloniusz z Tyany. Tekst ten jest podzielony na 12 godzin – 12 krótkich rozdziałów, omówionych przez Jana van Rijckenborgha.

Jest Starożytnym zapisem wprowadzającym krok po kroku w Trzecią Ścieżkę oraz bazą do pierwszego kursu Resharmonicznej Szkoły Wewnętrznej.

Zajęcia toczą się w małej grupie. Praca polega na tym, że na każde spotkanie czytamy jeden rozdział, omawiamy go – jak również pokrótce  istotne sprawy, które wydarzyły się w naszym życiu, a którymi chcielibyśmy się podzielić z innymi w kontekście własnej wewnętrznej pracy. Spotkania te uruchamiają grupowy proces, oraz wspólne pole, które ma charakter wspierający w naszym procesie indywidualnym.

Każde zajęcia kończą się wspólną medytacją Ciszy Serca.

Uczestnikami tego kursu mogą być  Ci z Was, którzy decydują się na rozpoczęcie procesu własnej, wewnętrznej Alchemicznej Przemiany i którzy przeszli co najmniej przez warsztat w którym uczestniczysz – czyli Alchemię Wewnętrznych Przemian. Tu nie ma przypadkowych osób 😉

Spotkania w ramach Nykthemeronu odbywają się raz na dwa tygodnie, a praca jest bardzo intensywna – jej próbkę ukazały Ci już nasze sobotnie zajęcia 🙂  W trakcie ich trwania możesz się spodziewać:

  • dyskusji
  • ćwiczeń
  • medytacji
  • zadań domowych

Koszt udziału w kursie to 450 zł miesięcznie. Spotkania trwają 6 miesięcy, spotykamy się co dwa tygodnie (2x w miesiącu). Każda sesja trwa między 2,5- 3 godzin.

Z uwagi na fakt, że tekst jest napisany mało współczesnym językiem, po każdym spotkaniu wysyłam do Was przygotowane przeze mnie materiały omawiające zagadnienia podejmowane przy każdym rozdziale.

Planowane od  listopada zajęcia będą miały miejsce co dwa tygodnie popołudniami.  Termin – w środy  lub poniedziałki co dwa tygodnie o 17:30, od marca 2024- września 2024 (z miesięczną przerwą w sierpniu na wakacje 🙂

Zasady uczestnictwa:
Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach, wyślij swoje zgłoszenie mailowe do wtorku 5 marca. Zrób to za pomocą poniższego formularza.
 W czwartek 7 marca moja koleżanka Edyta wyśle do Ciebie dalsze szczegóły administracyjno – organizacyjne.