RESHARMONICA - CZYLI JAK CZYTAĆ RZECZYWISTOŚĆ

Kolektyw

Cechą charakterystyczną współczesnych czasów jest fakt, że szukamy szybkich rozwiązań

Jeszcze całkiem niedawno, kiedy wiodłam życie usiłujące odwzorować pewną bajkę,

Tęsknota za harmonią w życiu, zwłaszcza w tych jego obszarach,

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.