ciało astralne w życiu społecznym_resharmonica
|

Ciało astralne w życiu społecznym

Kiedy myślimy o społeczeństwie, jego instytucjach i różnych formach społecznych zachowań, nie zadajemy sobie do końca sprawy z tego, że poruszamy się w naszym kolektywnym ciele astralnym. Tam, gdzie spotykają się więcej niż 2 osoby lub kiedy wkraczają tematy, którymi zajmuje się socjologia i psychologia społeczna, wówczas mówimy już o pracy ciał astralnych oraz egergorach, choć tych ostatnich, nie jest to pełny zakres działania.

Jednym z organów czy obszarów pracy warstwy astralnej człowieka są ludzkie kolektywy – czyli społeczne grupy  takie jak instytucje czy inne zorganizowane, składające się z wielu jednostek, formy. Z pewnego punktu widzenia są to „kontenery” na zagregowaną eteryczną moc oraz banki konkretnych (z punktu widzenia astralnego) – informacji.

Być może nie jest to dla Ciebie do końca jasne, dlatego żeby to bardziej zrozumieć, wystarczy za pomocą wyobraźni „zlać” sobie grupę ludzi w jedną wielką bryłę – rodzaj balonu z wodą, który turla się po jakiejś powierzchni. Im więcej wody posiada ów balon (czyli stężenia eterycznej mocy) – tym mocniej naciska na przestrzeń (powierzchnię po której się toczy)– czyli ma większą moc wpływu na rzeczywistość.

Kolejną sprawą jest to, że każda instytucja jest konstrukcją, która przekracza czas i przestrzeń naszego życia. Jeśli spojrzysz na takie formacje jak państwo czy kościół, zauważysz, że mają one wiele do „powiedzenia” niż spontaniczne ludzkie zgromadzenia, bądź instytucje, które są mniej zasobne w czas. Dzieje się tak dlatego, że agregują one wiedzę, relacje i liczne praktyki oraz doświadczenie wielu pokoleń ludzi, którzy je tworzyli. Kumulację tych wszystkich treści można sobie zwizualizować jako „chmurę”, która łączy wszystkie czasy i wszystkie przestrzenie oraz wydychane przez ludzi biorących w nich udział informacyjne „powietrze”. Osoby uczestniczące w tego rodzaju astralnej chmurze wdychają informacje w niej zawarte, zasilając swoją własną przestrzeń w takie jakości jak przynależność, tożsamość, bezpieczeństwo itd.

Każdy człowiek, który jest związana w sposób pośredni, bądź bezpośredni z daną instytucją, oddycha więc niejako jej “informacyjnym powietrzem”. Krąży ona po strukturze takiego uczestnika i zasila go w wyżej wymienione jakości. Z drugiej – korzysta z jego wewnętrznej „maszynerii” – wiedzy, pomysłów, zaangażowania itd. po to, by astralny wydech takiej osoby wygenerował „chmurę zwrotną”, która zwrotnie zasila ową wielką astralną, “chmurę”.

astralność w życiu społecznym _resharmonica

Zauważ proszę, że w dzisiejszym świecie istnieje bezpośrednia analogia tego rodzaju zjawiska, w postaci chmury informacyjnych danych, na których operują niektóre usługi internetowe. Liczne programy do obsługi księgowości, grafiki oraz obróbki wszelkich innych danych, korzystają z takiego chmurowego rozwiązania – przestrzeni w której są gromadzone oraz przekształcane dane, z których później możemy korzystać.

Tu dochodzimy do kolejnego pojęcia, jakim jest egregor. Jest to słowo używane w okultyzmie do oznaczania pól astralnych. Powstawanie tych ostatnich jest znacznie bardziej wielowątkowe i bogate niż proces ukazany w powyższym tekście. Gdyby dowolny egregor uznać za rzekę, powyższy opis stanowiłby zobrazowanie jej dopływu.

Z pojęciem instytucji oraz egergoralnego działania jest związane pojęcie przemocy instytucjonalnej, które w dobie noszenia maseczek jest zdecydowanie na czasie. W kontekście bieżących wydarzeń (COV-19), możemy z łatwością zaobserwować niektóre funkcje egregorów takie jak choćby nacisk na przestrzeń, wywieranie wpływu na jednostki do niego podłączone, oraz “zaciąganie” przez nie danych z egregoralnej chmury. Więcej na ten temat znajdziesz w poniższym filmie na YT:


Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *