RESHARMONICA - CZYLI JAK CZYTAĆ RZECZYWISTOŚĆ
HomePosts Tagged "wyparcie"

wyparcie Tag

„Człowiek człowiekowi wilkiem jest” - głosi jedno z oficjalnych stanowisk świadomości kolektywnej. Nasza przesiąknięta zachodnioeuropejskim „chrześcijaństwem” kultura, bardzo mocno piętnuje zwierzęcość człowieka, która wyraża się we wszelkiego rodzaju popędach, żądzach, pragnieniach. Obszar ten został zepchnięty do kolektywnego cienia - jest on tematem tabu oraz obiektem