RESHARMONICA - CZYLI JAK CZYTAĆ RZECZYWISTOŚĆ

Praktycznie wszystkie wspólne działania, skupione wokół słusznych idei, kończą się kłótniami, zdradą i walką o władzę. A jeśli tego nie widać to tylko dlatego, że bardziej opłaca się udawać, że wszystko jest w porządku, uczestniczyć w teatrze wojennych gier oraz robić dobrą minę do złej gry. Istnieje pewna płaszczyzna w osobowościach ludzkich, która niezrozumiana i nieuświadomiona, staje się źródłem rozmaitych impulsów, sprawiających, że ludzie tracą jakąkolwiek “ideo-pozytywność” i wpadają w wyżej wymienione odmiany walk i awantur.

Share Post
Written by