Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Narcyzm jest niewątpliwie jednym z bardziej zauważalnych zjawisk, z którym boryka się współczesne społeczeństwo, choć nie jest to jeszcze problem w pełni uświadomiony. Jaka jest rola społeczeństwa w kreowaniu narcyzmu? Jaką rolę narcyzm pełni w społeczeństwie? Czego paradoksalnie uczą nas narcyści?

Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT