Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Prócz poczucia winy błędy można naprawiać POCZUCIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI za samego siebie i za to, w jaki sposób działa nasz ludzki skafander. Odpowiedzialność to brama dla naszej mocy, zmieniającej nas samych w sposób fundamentalny. “Skoro mogłem to zepsuć, mogę to też naprawić”- oto clue i sens przytomnego, trzeźwego i uczciwego poczucia odpowiedzialności.

Share Post