Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Osobowość

Kultura, w której żyjemy, namaszczona paradygmatem materialistycznym, zgodnie z którym

Kiedy przeglądam Internet celem rozpoznania, jakie aktualnie myśli zaprzątają głowy

Jednym z wątków narracyjnych, które z dużą siłą wyodrębniają się

Trudno jest nie zauważyć występującego współcześnie trendu na pozytywne myślenie.

„Człowiek człowiekowi wilkiem jest” - głosi jedno z oficjalnych stanowisk

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.