Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób prowadzi się dzisiaj publiczną debatę, można się – delikatnie rzecz biorąc – bardzo zasmucić. Często bronimy jak niepodległości, swojego stanowiska, zachowując się tak, jakby miała być to kwestia życia i śmierci. Takie zachowanie nie jest przypadkowe i nie jest wynikiem li tylko ludzkiej, niereformowalnej natury, lecz również pewnego stylu prowadzenia debaty społecznej, który ukształtował się w połowie ubiegłego stulecia i jest podświadomie praktykowany przez nas na codzień. Czy faktycznie musi być tak, że tym więcej mam prawdy ja, im mniej masz jej ty? Niekoniecznie. Niniejszy film jest wstępem i zarysem dla tego tematu.

Share Post