Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Jak głęboko sięga królicza nora? Do czego sprowadza się prawdziwa wolność? Czy samo otwarcie się na transcendencję wystarczy do tego, by zaszła fundamentalna zmiana zarówno w nas samych jak i w świecie?

Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT