Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Jak to się dzieje, że na początku każdego projektu grupowego jest fajnie, a potem okazuje się, że na koniec wszyscy się ze wszystkimi kłócą? Jaka jest rola kozła ofiarnego? Na czym polegają grupowe projekcje? Jak pracować w grupie, by jej rozwój ukierunkowany był na żywy kolektyw?

Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT