Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Życie w sąsiedztwie ludzi o innymi niż nasz podłożu cywilizacyjnym to wbrew pozorom duże wyzwanie. Różni nas sposób “procesowania” codzienności, która jest składnikiem syntonii, czyli warstwy w osobowości człowieka, która znajduje się “pomiędzy” materialnym ciałem a emocjami.

Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT