Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Trudne, często nieudane relacje, wydają się być plagą współczesnych czasów. Mało kto analizuje stan swojego problematycznego partnerstwa poprzez pryzmat własnych stanów wewnętrznych. Jak to się dzieje, że przyciągamy owych “niewłaściwych” partnerów. O jednym z możliwych wariantów powodujących zaistnienie tego zjawiska jest tzw. parentyfikacja, czyli sytuacje sprawiające, że dziecko za wcześnie przejmuje obowiązki związane z byciem osobą dorosłą i zostaje “ustawione” w roli, która do niego nie należy.

Share Post