Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Wszystko co dzieje się w środowisku ma swój precedens – nie powstaje z powietrza. Współczesny świat ze swoim chaosem, pomieszaniem, bełkotliwym szumem znaczeniowym sprawia, że człowiek zmuszony jest do głębszych poszukiwań. Zmuszany do zmiany stylu myślenia, wykraczającego poza jego dotychczasowe horyzonty. Neomarksizm i antykultura to globalne zjawiska, będące skutkiem zniekształcenia oryginalnych, chrześcijańskich nauk. Kluczem do zmiany w świecie jest reaktywacja ich prawdziwego znaczenia.

Share Post