Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.