Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie oraz otaczający świat.

Najczęściej oczerniający jest jeden, działających pod jego wpływem- wielu. Jak sobie radzić w takich sytuacjach, w których padamy ofiarą oszczerstwa? Czy samotny rycerz ma szansę przeciwko wielu osobom?

ciej oczerniający jest jeden, działających pod jego wpływem- wielu. Jak sobie radzić w takich sytuacjach, w których padamy ofiarą oszczerstwa? Czy samotny rycerz ma szansę przeciwko wielu osobom?